Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan moshi moshi mind (''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysninger.

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

moshi moshi aps
CVR: 30710924

Dag Hammarskjölds Allé 42G
DK-2100 København Ø

Email: customercare@moshimoshimind.dk
Tlf.: +45 26 80 13 03
 

2. Beskrivelse af behandlingen

Nedenfor har vi redegjort for til hvilke formål, vi behandler dine personoplysninger.

2.1 Når du foretager et køb på vores side

I forbindelse med, at du køber vores varer, vil vi behandle personoplysninger om dig. Vi behandler dine personoplysninger for at kunne levere de varer, du har bestilt. Vi behandler forskellige personoplysninger om dig, herunder navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af den kontrakt, som du er part i. Hvor behandlingen af dine personoplysninger ikke har en tilstrækkelig sammenhæng med opfyldelse af aftalen, vil behandlingen af dine personoplysninger i stedet ske på grundlag af GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f, hvor vores legitime interesse er at administrere vores salg. Vi kan dele dine oplysninger med vores IT-leverandører, samarbejdspartnere, lager og fragtfirma. Vi vil opbevare dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne administrere vores salg. Vi opbevarer dog som udgangspunkt dine personoplysninger til brug for dette formål i det løbende regnskabsår plus 5 år i overensstemmelse med bogføringslovens regler herom.

2.2 Nyhedsbrev

Du har mulighed for at tilmelde dig vores nyhedsbrev, så du kan modtage nyheder og ekstraordinære tilbud. For at kunne sende nyhedsbrevet til dig, behandler vi personoplysninger om dig. Vi behandler personoplysninger om dig i form af din e-mailadresse, som vi skal bruge for at sende dig nyhedsbrevet. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Du kan efter markedsføringsloven altid trække dit samtykke tilbage, hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet. Vi kan dele dine oplysninger med vores IT-leverandører og samarbejdspartnere. Vi vil opbevare dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne sende dig vores nyhedsbrev. Vi opbevarer som udgangspunkt dine oplysninger et år efter, at du framelder vores nyhedsbrev til brug for dokumentation.

2.3 Sociale medier

Vi har en fanside eller en virksomhedsside på en række sociale medier, som du kan besøge og anvende. Vi er sammen med det sociale medie fælles dataansvarlig for indsamling af personoplysninger om dig, når du besøger vores side på det sociale medie. Du kan læse aftalen om fælles dataansvar med Facebook og Instagram her.

Du kan læse i Facebooks privatlivspolitik, hvilke oplysninger som indsamles og hvordan disse behandles, når du besøger vores Facebook-side. Læs mere i Facebooks privatlivspolitik her.

Du kan læse i Instagrams privatlivspolitik, hvilke oplysninger som indsamles og hvordan disse behandles, når du besøger vores Instagram-side. Læs mere i Instagrams privatlivspolitik her.

Vi behandler i øvrigt de oplysninger om dig, som du sender til os, f.eks. i forbindelse med en direkte henvendelse fra dig til os på en af ovenstående platforme. Dette vil typisk være navn og dit spørgsmål til os. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi har en legitim interesse i at opnå kendskab til brugerne af vores sider på sociale medier.

Vi opbevarer ikke, og har ikke adgang til, oplysninger om din online-adfærd, som indsamles af de ovenfor nævnte sociale medier. Vi gives alene adgang til aggregerede statistiske oplysninger om antal besøgende mm. 

3. Overførsler til lande udenfor EU/EØS

Vi eller vores databehandlere kan overføre dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS. Du kan nedenfor læse mere om, hvilke lande vi og vores databehandlere kan overføre personoplysninger til: 

Facebook, USA: Se Europæisk data politik her.

Klaviyo, USA: Se listen over underdatabehandlere her.

Shopify, Canada: Se listen over underdatabehandlere her.

Google, USA: Se listen over underdatabehandlere her.

3.1 Overførselsgrundlag 

Canada er af Kommissionen, med visse begrænsninger, vurderet som et land, der generelt enten via lovgivning eller via andre foranstaltninger sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger. Vores databehandlers behandling af dine personoplysninger er omfattet af denne tilstrækkelighedsbeslutning. Ved overførsel til lande, som ikke af Kommissionen er vurderet som lande, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil vi sikre, at der er fornødne garantier ved brug af Kommissionens standardkontrakter, som publiceret af Kommissionen eller ved andre kontrakter godkendt af kompetente myndigheder. Du har mulighed for at få en kopi af denne kontrakt/aftale ved at kontakte os på customercare@moshimoshimind.dk (angiv 'privatliv' i emnefeltet). Du kan også læse aftalen med Klaviyo her.

4. Pligtmæssig information

Oplysningerne du giver i forbindelse med køb er obligatoriske. Hvis du ikke giver disse oplysninger, kan vi desværre ikke indgå en aftale med dig om at levere vores varer til dig.

5. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

  • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har også ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Du kan tilbagekalde dit samtykke og gøre brug af dine rettigheder som anført nedenfor.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
  • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde:

  • Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e (samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning), se ovenfor under behandlingsgrundlag, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.
  • Ligeledes har du en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, hvis vi behandler dine oplysninger med henblik på direkte markedsføring. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at sende os en email på customercare@moshimoshimind.dk (angiv 'privatliv' i emnefeltet). Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sidst opdateret: 11. juli 2024